Svetovanje

Svetovanje

Usmerjenost v kupca ni le osrednji element strategije našega podjetja, temveč vsakodnevno delo naših svetovalcev. Naša naloga je, da poiščemo optimalne rešitve za konkretne poslovne probleme, pri čemer sodelujemo tako z vodstvom podjetja kot z informatiki. Vsak naš sodelavec najprej potrebno razumeti cilje podjetja in nato vanje usmeriti . Zavedamo se, da so prav doseženi cilji najboljši dokaz učinkovitosti našega dela in najboljša garancija uspešnosti in dolgoročnega obstoja našega podjetja.

Pri naših projektih se ne ustavimo pri zaznavanju problemov in težav ter odpravljanju njihovih posledic, ampak skozi rešitev odpravljamo bistvo in vzroke problemov. Pri tem vemo, da samo poznavanje funkcionalnosti produkta ne zadostuje, temveč je nujno potrebno poznati koncept in temelje na katerih deluje podjetje.

Pri inovativnem iskanju optimalne rešitve za kupčev problem združujemo vsa potrebna znanja, ki ob njihovih dolgoletnih izkušnjah pripeljejo do učinkovite rešitve jedra problema in s tem do prave dodane vrednosti za kupca.  Proti pričakovanjem se pogosto izkaže, da je največkrat končna rešitev lahko relativno preprosta, ker se osredotoča na reševanje jedra problema, ki običajno ni zelo kompleksno. S tem avtomatično odpravimo druge negativne posledice, katerih reševanje bi sicer zahtevalo veliko več truda stroškov.

Pri tem se ne omejujemo in zapiramo v reševanje problemov, ki so bili pogodbeno dogovorjeni ali definirani pred začetkom reševanja. Problemi so praviloma povezani, njihovi vzroki pa prikriti, zato mora biti povezano tudi njihovo reševanje. Tak pristop je pogojen s partnerskim odnosom, katerega izhodišče je skrb za kupca in ne skrb za prodajo programske opreme. Naše delo se pogosto začne tam, kjer drugi odnehajo. Rešitve oblikujemo skupaj z vodstvom družbe zato, da so naši projektni cilji vedno skladni s poslovnimi cilji podjetja.

Rdeča nit naših rešitev je optimizacija poslovnih procesov tako da učinkovito in zanesljivo potekajo, ob tem pa zahtevajo kar najmanj rutinskega ročnega dela, ker to opravi informacijski sistem. Iščemo tako načine za zniževanje stroškov in povečevanje učinkovitosti procesov, kot tudi spodbujamo dejavnike, ki vplivajo na čas in kvaliteto izvedbe procesov. Posebej se osredotočamo na inovativno izvedbo tistih aktivnosti, ki prinašajo dodano vrednost kupcem naših partnerjev in s tem konkurenčno prednost. Razumemo namreč, da so finančni kazalniki poslovne uspešnosti le odraz ostalih vidikov poslovanja.

Posebno pozornost zato namenjamo na eni strani izvajalcem procesov, in na drugi strani vodjem, ki sprejemajo odločitve povezane z načrtovanimi rezultati poslovanja. Izvajalci procesov pogosto ne želijo velikih sprememb, zato smo v sodelovanju z njimi usmerjeni v neprestane majhne izboljšave procesov. Z ustreznim sledenjem in merjenjem učinkov potrjujemo ustreznost rešitev in dajemo vodjem kvalitetne podatke za spremljanje njihovih odločitev.

Svetovalci v Omikronu vemo, da brez izmenjave znanja in timskega dela ni možno priti do najboljše rešitve za podane poslovne cilje in da največje učinke lahko prinese le skupno partnerstvo. Zato si Omikron ne želi biti le vaš dobavitelj, temveč pravi partner v vaši poslovni uspešnosti.

tel. +386 (0)41 749 486 | info@omikron.si
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si