Lastne rešitve
 • ProInfo
 • Črtna koda v skladišču
 • Kakovost
 • Elektronski računi
 • Kazalniki uspešnosti

ProInfo

ProInfo je MES sistem, ki je popolnoma integriran z ERP sistemom. Osnovna naloga mu je spremljanje, zajem in analiza podatkov v realnem času tako v proizvodnji kot tudi v servisni in projektni dejavnosti.

Prednost pred podobnimi rešitvami je prav v popolni integraciji saj smo s tem dosegli:

 • resnično delovanje v realnem času
 • izognili smo se podvajanju podatkov
 • vse kontrole pri vnosu so vezane na žive podatke v ERP sistemu
 • brez omejitev se lahko kombinira sočasni vnos tako v ERP ko tudi v ProInfo
 • uporabljamo lahko poročila iz obeh sistemov
 • podpora vsem funkcijam, ki jih sicer podpira ERP – nekaj funkcij je še razširjenih

Tehnologija

Za uporabo ProInfa na strani uporabnika ne potrebujete nobenih dodatnih instalacij saj ga uporabljamo preko internetnega brskalnika, kar nam omogoča uporabo na različnih napravah. Tipična je uporaba na terminalu z zaslonom na dotik in čitalcem, PC, dlančnik ipd.

Povezovanje na stroje

Če želimo spremljati dogodke neposredno s stroja, se terminal dodatno opremi z mikro kontrolerjem, ki poskrbi za komunikacijo s strojem. Najbolj tipična uporaba je spremljanje takta, zastojev, merjenje energije, tehtanje ipd.

Aplikacija

Posamezna zajemna mesta lahko prilagodimo uporabniku:

 • izberemo osnovni meni
 • izberemo jezik prikaza
 • prilagajanje terminalu
 • nabor podjetij
 • obveščanje

Proinfo aplikacija

Indirektne ure

Standardne možnosti ERP-ja:

 • enkratno poročanje z vnosom porabljenega časa

Razširjene možnosti le z uporabo ProInfo:

 • prijava principu začetek in zaključek
 • vnos stroja
 • opombe
 • sprotno obveščanje
 • zaključevanje za nazaj
 • ipd.

Indirektne ure

Proizvodne ure

Standardne možnosti ERP-ja:

 • prijava principu začetek dela in zaključek dela
 • enkratno poročanje z vnosom porabljenega časa
 • vnos dodatnega porabljenega časa
 • ure se poročajo za delavca skupino delavcev ali stroj.

Razširjene možnosti le z uporabo ProInfo:

 • vnos dobrih in slabih kosov z razlogi ter povzročitelji
 • dodatni razlogi, opombe
 • zaključevanje operacije
 • poročanje skupinskih operacij ali nalogov
 • poročanje količin po nalogih z razdelitvijo časa
 • množično spreminjanje urnikov po zaposlenih
 • možnosti zaokroževanja časa
 • nastavitev specifik vnosov na nivoju: opravila, delovnega mesta in stroja
 • sprotno obveščanje o stanju naloga
 • vmesno delno zaključevanje količin brez prekinitve časa
 • ipd.

Proizvodne ure

Hierarhični parametri nam nudijo enostavno nastavljanje, kjer so postopki enostavni in podrobno nastavljanje za dele proizvodnje kjer imamo posebnosti v zajemu podatkov. V sistem so vgrajene dobre prakse iz obstoječih implementacij stalno pa se dodajajo nove možnosti, ki jih v standardni aplikaciji ERP-ja nimamo. Vse s ciljem, da je vnos enostaven ažuren in točen.

Servisne ure

Standardne možnosti ERP-ja:

 • prijava principu začetek dela in zaključek dela
 • enkratno poročanje z vnosom porabljenega časa

Razširjene možnosti le z uporabo ProInfo:

 • opombe
 • sprotno obveščanje

Servisne ure

Projektne ure – Aktivnosti PCS in Aktivnosti projekta

Standardne možnosti ERP-ja:

 • enkratno poročanje z vnosom porabljenega časa

Razširjene možnosti le z uporabo ProInfo:

 • opombe
 • sprotno obveščanje

Projektne aktivnosti

Nadzor proizvodnje

nekateri primeri:

Nadzor proizvodnje

Nadzor operacij v teku, z osnovnimi podatki naloga in operacije. Analiza strojev in delavcev na njih.


graf

Graf delovanja stroja v primeru, ko imamo stroj povezan z terminalom za avtomatični zajem podatkov.


Aktivne operacije

Operacije, ki čakajo na izvajanje ter trenutno aktivne operacije.


Proizvodni nalog

Podrobni podatki proizvodnega naloga in operacij. Dokumentacija kot so: plan dela, delovni list, materialni list.

tel. +386 (0)41 749 486 | info@omikron.si
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si